תקנון ומדיניות

השירותים שלנו:

1. שיחת אפיון: הגדרת כוונות ומטרות, בחירת קו מנחה לקונספט האפליקציה, צבעים, תכונות ומגוון אפשרויות ועיצובים בתבנית.

2. הקמת עמודים: הטמעת מידע אודות החברה, תקנון, דף צור קשר ודף תודה לאחר רכישה.

3. המרת אתר חנות אינטרנטית לאפליקציה הכוללת העלאת מוצרים ללא הגבלה, תלוי מסלול התקשרות.

4. חיבור סליקה: התקנת חיבור האפליקציה למערכת הסליקה שבאתר הקיים.

5. העלאה לחנויות אפל וגוגל: ללא ספק המוקש הגדול ביותר בו נתקלים בעלי אפליקציה, עם רכישת האפליקציה אנו נבצע עבורכם את תהליך הגשת הבקשות ופרוצדורות נוספות הדרושות להעלאת האפליקציה ל-App Store & Google Play.

6. מערכת ניהול חכמה: ניהול מלא של האפליקציה במשרד האחורי של אתר האינטרנט שלכם, התממשקות למערכת ניהול מלאי, הזמנות, מבצעים, משלוחים, סליקה וניהול אזור אישי.

7. מערכת ניהול התראות חכמה, Push Notifications: מערכת התראות דחיפה להגדלת המכירות ושימור לקוחות.

8. אחסון ואבטחה: אחסון בשרתי VPS, שירות אחסנה מנוהל מהמתקדמים והמאובטחים בעולם, הכולל תעודת SSL, גיבוי שוטף, עדכונים שוטפים ועוד.

9. מערכת מבצעים: מערכת קופונים חכמה והנחה באחוזים.

10. Pop-Up מובנה באתר האינטרנט כתמריץ להורדת האפליקציה.

11. Wish List: שמירת מוצרים מועדפים וזכירתם לרכישות עתידיות.

12. שיתוף מהיר: שליחת מוצרים ללקוחות דרך הוואטסאפ, פייסבוק ועוד.

13. ניווט לסניף/ים שלכם: הטמעת סניף ראשי וניווט ייעודי לסניפים דרך האפליקציה.

14. הדרכה: בסיום הקמת האפליקציה תבוצע הדרכה לתפעול מערכות הניהול וה-Push Notification.

כללי

15. עם חתימת ההסכם, וכתנאי לקיומו ישלם הלקוח תמורת השירות – תחזוקת האפליקציה ורישיון חודשי על פי המסלול שבחר בהוראת קבע בכרטיס אשראי שנתן במעמד חתימת ההסכם – שיגבה בצורה עקבית בכל 1 לחודש ללא הגבלת זמן.

16. מדיניות ביטולים: במידה ולקוח מעוניין לסיים את ההתקשרות עליו להודיע כ-5 ימי עסקים מראש לפני תחילת חודש חדש וגמר ההתקשרות יבוצע בתחילת החודש הקלנדרי שלאחר מועד קבלת הבקשה.

17. חברת אפקומרס לא תעשה כל שימוש, תמסור או תעביר את הגישות לאחסון ולאתר שימסרו מטעם הלקוח מלבד התקנת תוסף והעלאת האפליקציה לאוויר. כמו כן לא תשתמש ותעביר את המידע מהאתר לגורם צד ג'.

18. במקרה של עצירת התשלומים החודשיים על ידי הלקוח, ימשיך הלקוח לצבור חיובים חודשיים בעבור המערכת ושימושה במשך 30 ימי עסקים, הלקוח יקבל זמן של 30 ימים לצורך סגירת היתרה אל מול הספק ויעדכן את אמצעי התשלום. במידה ולא ישלם הלקוח לספק את היתרה, יוכל הספק ללא הודעה מוקדמת להפסיק את השירות כלפי הלקוח על פי הסכם זה, במקרה שהוזכר לעיל בנוגע להפסקת השירות, יימחק כל תוכן המערכת של הלקוח ללא אפשרות לשחזור מידע זה. בכל מקרה, הלקוח לא יוכל לבוא בטענות כלפי הספק.

19. למען הסר כל ספק, בכפוף לרישיון המפורט דלעיל, כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בכל תוצרי הפיתוח עצמם (בין אם נעשו במסגרת הסכם עם הלקוח ובין אם לאו) ו/או בכל קניין רוחני הקשור לקוד ו/או לתוכנה ו/או למסמכים ו/או ה-IP של האפליקציה במסגרת הסכם זה, יוותרו באופן בלעדי בבעלותה של החברה.

20. החברה שומרת על בעלות בלעדית על כל זכויות הקניין הרוחני בקוד ו/או בתוכנה, בתוצרי פיתוחה ובמסמכים, כמו גם הידע, תכניות, רישומים, חישובים, תרשימים, מידע טכני, מפרטים, תהליכים, שיטות, טכנולוגיות, דגמים, וכן כל מסמך מכל סוג שהוא וכל ידע המתייחס ו/או הנובע ו/או הקשור בתוכנה ו/או בשירותי פיתוחה, וכן בפיתוח עתידי של התוכנה, ללא הגבלת זמן ומקום. כל הטכניקות, האלגוריתמים והתהליכים שמכילה התוכנה או כל שינוי או הסרה הנובעים מכך מהווים סוד מסחרי והם מידע קנייני של החברה ו/או של מי מטעמה.  הלקוח מאשר ומסכים כי כל הזכויות והבעלות בקוד ו/או באפליקציה ו/או בתוכנה, ובכל פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות קניין רוחני אחרות, המשמשת או הכלולה ב- או בנוגע לתוכנה ולמסמכים, הנן ותישארנה בכל עת קניינה הבלעדי של החברה.

21. הובהר מפורשות ללקוח כי נותן השירותים יעשה מאמץ בהעלאת האפליקציה לחנויות האפליקציה אך למען הסר ספק ברור ומובהר ללקוח כי לחברה אין אחראיות על חנויות האפליקציה – Appstore ו-Google play, פעולות והתוצאות עקב נתונים שאינם בשליטתה ואין ביכולתה להתחייב כלל לתוצאות התלויות בגורמי צד ג׳, הטיות בשוק, זמני תגובה, עיכובים וכו׳.

22. ידוע ללקוח ו/או למשתמש, כי אין הנהלת אפקומרס ו/או מי מטעמה אחראים בדבר המוצרים ו/או השירותים שנמכרים בחנות האפליקציה, שכן אפקומרס איננה מי שמוכרת את המוצרים ו/או מעניקה ו/או מפקחת על ביצוע השירותים, אלא מהווה פלטפורמה טכנולוגית בלבד, אשר ממירה את אתר החנות לאפליקציית חנות בלבד. לפיכך, אין לאפקומרס כל אחריות או התחייבות אודות טיב ומתן השירותים, טיב ומתן המוצרים, אספקתם, מועד המשלוח שלהם ו/או האספקה עצמה ו/או בדבר נכונות המידע ו/או הצהרותיו של בעל החנות ו/או איכות שירות המפרסם ו/או טיב השירות שניתן על ידי המפרסם ו/או נכונות הפרסום מכל מין וסוג שהוא והאחריות כולה מוטלת על המפרסם בלבד והמשתמש מודע ומאשר זאת מראש.

23. כפי שהובהר לעיל, אפקומרס הנה פלטפורמה טכנולוגית בלבד והיא משמשת רק כאמצעי להצגת המידע מטעם המפרסמים באתר. בדיקת המוצרים ו/או המוצר ו/או מידע המוצג באתר, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח או של המשתמש.

24. אפקומרס איננה אחראית להפרה של זכויות יוצרים ו/או של קנין רוחני שנעשית על ידי הלקוח ואין לה כל שליטה עליהם. כמו כן איננה אחראית לטיבם של השירותים והמוצרים ולא נושאת באחריות לגבי השירות, טיבו והתאמתו לצרכן. האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, פגם, נזק, מצג שווא ו/או תוכן שמוצג באתר. מובהר, כי האתר הנו "צינור" להעברת המידע בלבד ואין להסתמך על המידע המוצג באתר, ללא ביצוע בדיקה מקיפה מצדכם.

25. אפקומרס תעניק את השירותים ללקוח ברציפות ובמיומנות ותעשה כל מאמץ מצידה לפתור כל תקלה שתתהווה למתן השירותים.
יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק, אפקומרס לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשירותים שתעניק אפקומרס ללקוח בהתאם לתנאי הסכם זה ו/או כתוצאה מתקלה שתתהווה במתן השירותים ( ככל שתהיה כזו), זאת למעט חובתה לתקן את התקלה, ככל הניתן ולמעט בגין מחדל ו/או פעולות זדוניות שביצעה אפקומרס כלפי הלקוח.

26. מערכות תוספים ופיצ׳רים מיוחדים הקיימים באתר אינם יפעלו באפליקציה, שכן האפליקציה מציגה מראה של המוצרים בלבד.

27. אפקומרס טכנולגיות בע״מ שומרת על זכותה להעלות את מחירי השירותים מעת לעת בהתראה מראש.

28. מוצר הדגל של חברת AppCommerce הינו אפליקציית Native אך במידה ומבנה אתר הלקוח לא מאפשר מעבר חלק לאפליקציה, חברת אפקומרס שומרת את הזכות להשתמש באלמנטים היברידיים של האפליקציה ו/או תצוגת WEB.
האפליקציה תפותח על פי מבנה האפליקציה AppCommerce, ועל פי אפיון והעמדת האפליקציה שפותחה כתבנית, בתהליך מלא של UX/UI
עם דגש על חווית משתמש ומשפך הנעה לתהליכי רכישה מהירה, נוחה ומאובטחת, עם תצוגת חנות מתקדמת ועגלת קניות חכמה.

Open chat
1
שלום, איך אפשר לעזור?
שלום, אנחנו כאן כדי לעזור!
לקבלת פרטים נוספים לחצו על הכפתור >>>